De stichting Van Buiten Leren (SVBL) heeft tot doel:

 • ervaringen, kennis en kunde, zoals die bestaan en worden opgedaan met het aanbieden van “groene” diensten en “groene” activiteiten te vergroten en te verbeteren, overdraagbaar te maken en uit te dragen.

  Onder “groene” diensten verstaan we: het mogelijk maken van groei en ontwikkeling van mensen en organisaties in een groene, natuurlijke omgeving en met hulp van die omgeving.
  • begeleiden van mens- en organisatieprocessen middels buiten-werken, buiten leren en buiten-spelen. Ecologische wetmatigheden van de boerderij en de natuur dienen als inspiratiebron en/of metafoor.
  • generen van betrokkenheid, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid d.m.v. het oprichten van een platform voor het uitwisselen van de kennis en het inzichten en werk-wijzen, om samen te leren.

  De stichting richt zich tot groene vakmensen en kunstenaars, natuurorganisaties, gemeentelijke,- en overheidsorganisaties (bezig met milieu en groen en omgeving), groene coaches, organisatieadviseurs en onderzoekers op het gebied van groen en gezondheid, landbouwzorg, natuurmilieueducatie en omgevingsparticipatie en landelijke gebied, alsmede (reïntegratie)therapeuten en psychologen die zich met “groene” activiteiten (willen) bezighouden.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het houden van bijeenkomsten, congressen en vergaderingen
  • het publiceren en uitbrengen van publicaties
  • het uitdragen van de kennis en ervaringen met behulp van alle communicatiemiddelen waaronder ook het gebruik maken van het omroepbestel
  • het participeren in het realiseren van een groene locatie waar genoemde activiteiten plaatsvinden, zichtbaar en overdraagbaar gemaakt worden.

   

  Green Time-Out

  Green Time-Out is een onderdeel van de stichting en richt zich op het herstel van mensen die lijden aan kleine of grote psychische problemen, burnout, depressie, stressverscheindselen en overspannenheid in een ecologische tuin. Meer informatie hierover vindt u bij Changing Colors.